Vi hjälper dig att lyckas i Tyskland

tocado pr scandinavia är Tysklands första PR-byrå som exklusivt jobbar för skandinaviska kunder.

Det finns så många fantastiska produkter från Norden som ännu inte säljs i Tyskland men som skulle ha en stor marknad här. Sedan 2004 arbetar vi därför med Tysklandsetablering av skandinaviska företag och deras produkter genom strategisk rådgivning, utveckling av PR-strategier och PR-koncept. Allt utformar vi individuellt för varje företag och produkt. Vid sidan av vårt stora nätverk inom den tyska PR- och medieindustrin, använder vi oss dessutom vid behov av vårt svenska nätverk i Tyskland.

Vi finns till för dig som vill nå ut i Tyskland och kan erbjuda dig en PR-byrå som kan Sverige och talar svenska, men som samtidigt är hemma på den tyska marknaden med dess särdrag. Vi är svensk-tyskar som arbetat länge med PR och event i Tyskland och vet hur man måste agera i tyska medierna för att lyckas. Dessutom har vi ett strategiskt läge i Tysklands viktigaste mediastad Hamburg!

Välkommen till Tyskland Välkommen till oss - Välkommen till tocado pr scandinavia!


vår tanke

Vi har Sverige och det svenska livet i blodet, kan känslorna och egenskaperna som det förknippas med. Samtidigt vet vi hur tyskarna tänker och handlar.

Vi kan se på Sverige och Tyskland ur två perspektiv genom att vi bott i båda länderna. Detta gör det möjligt för oss att å ena sidan bygga broar mellan svenska företag och tyska medier och å andra sidan undvika de språkliga och kulturella fällor som man lätt faller i om man inte är hemma i båda kulturerna.

Denna unika kombination av svenskt tänkande och tysk PR-kompetens hos oss är en nyckel till framgång för nordiska företag i Tyskland. tocado pr scandinavia kan konsten att framställa produkter och företag på ett för tyskar trovärdigt, autentiskt och övertygande sätt.

Låt oss hjälpa er att göra er framgångsrika i Tyskland!